biuro@akademialider.com.pl
 512 307 931
 ul. Niegolewskich 11A, 64-320 Buk

Montażysta rusztowań metalowych

Kurs montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych

Cel szkolenia:

Przygotowanie kursanta do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych. Przygotowanie do egzaminu państwowego.

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu 8-10 dni.

Wymagania wobec kandydata:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu w określonej specjalności

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Świadectwo oraz książeczkę operatora potwierdzające zdobycie uprawnień wydaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Program szkolenia:

Lp. Nazwa zajęć Liczba godzin
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 6
2. Użytkowanie eksploatacyjne 4
3. Budowa rusztowań budowlano-montażowych metalowych 18
4. Technologia montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych 20
5. Zajęcia praktyczne 32
Razem 80

Cena kursu:

zadzwoń – cena  obejmuje  egzamin przed komisją 

Realizacja szkolenia:

Szkolenie przeprowadzane jest na przykładach różnych zestawów rusztowań oraz ściany do ich montażu z możliwością wykonywania kotwień.

Masz pytania? Zadzwoń!
512 307 931
zadzwoń
Dołącz
do nas

CDS-LIDER
Consulting & Doradztwo & Szkolenia

ul. Niegolewskich 11A
64-320 Buk

NIP: 788-134-01-70

Dane do przelewu: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia Małgorzata Szlązak, ul. Powstańców Wlkp. 30, 64-320 Buk, nr konta: 66 1020 4144 0000 6202 0058 7154