biuro@akademialider.com.pl
 512 307 931
 ul. Niegolewskich 11A, 64-320 Buk

Operatorzy maszyn budowlanych

Kurs operator koparko–ładowarki, operator koparki jednonaczyniowej klasa III

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestnika do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień. Przygotowanie do egzaminu państwowego.

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu 20 dni.

Wymagania wobec kandydata:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Świadectwo oraz książeczkę operatora potwierdzające zdobycie uprawnień wydaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Program szkolenia:

Lp. Nazwa zajęć Liczba godzin
1. Użytkowanie eksploatacyjne 8
2. Dokumentacja techniczna 8
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 8
4. Podstawy elektrotechniki 8
5. Silniki spalinowe 16
6. Elementy hydrauliki 16
7. Budowa koparek jednonaczyniowych 32
8. Technologia robót 20
9. Zajęcia praktyczne 60
Razem 176

Cena kursu:

zadzwoń – cena  obejmuje  egzamin przed komisją 

Masz pytania? Zadzwoń!
512 307 931
zadzwoń
Dołącz
do nas

CDS-LIDER
Consulting & Doradztwo & Szkolenia

ul. Niegolewskich 11A
64-320 Buk

NIP: 788-134-01-70

Dane do przelewu: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia Małgorzata Szlązak, ul. Powstańców Wlkp. 30, 64-320 Buk, nr konta: 66 1020 4144 0000 6202 0058 7154