biuro@akademialider.com.pl
 512 307 931
 ul. Niegolewskich 11A, 64-320 Buk

Operatorzy maszyn budowlanych

Kurs operator koparko–ładowarki, operator koparki jednonaczyniowej klasa III

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestnika do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień. Przygotowanie do egzaminu państwowego.

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu 20 dni.

Wymagania wobec kandydata:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu w określonej specjalności

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Świadectwo oraz książeczkę operatora potwierdzające zdobycie uprawnień wydaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Program szkolenia:

Lp.Nazwa zajęćLiczba godzin
1.Użytkowanie eksploatacyjne8
2.Dokumentacja techniczna8
3.Bezpieczeństwo i higiena pracy8
4.Podstawy elektrotechniki8
5.Silniki spalinowe16
6.Elementy hydrauliki16
7.Budowa koparek jednonaczyniowych32
8.Technologia robót20
9.Zajęcia praktyczne60
Razem176

Cena kursu:

1 900 zł za uczestnika (opłata łącznie z egzaminem)

Masz pytania? Zadzwoń!
512 307 931
zadzwoń
Dołącz
do nas

CDS-LIDER
Consulting & Doradztwo & Szkolenia

ul. Niegolewskich 11A
64-320 Buk

NIP: 788-134-01-70

Dane do przelewu: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia Małgorzata Szlązak, ul. Powstańców Wlkp. 30, 64-320 Buk, nr konta: 66 1020 4144 0000 6202 0058 7154