biuro@akademialider.com.pl
 512 307 931
 ul. Niegolewskich 11A, 64-320 Buk

Podest ruchomy przejezdny (dawniej kat. I P)

 Podest ruchomy przejezdny to maszyna przejezdna przeznaczona do przemieszczania osób na stanowiska robocze, na których wykonują prace z platformy roboczej, przy założeniu, że osoby te wchodzą i schodzą z platformy w jej jednym określonym położeniu dostępu; składa się co najmniej z platformy roboczej z elementami sterowniczymi, wysięgnika i podwozia; może występować w wersji przegubowej lub nożycowej.

Nazwa potoczna: kosz.

Wszystkie podesty ruchome przejezdne podlegają dozorowi technicznemu.

Cel szkolenia
Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące podesty ruchome (podnośniki koszowe, zwyżki) oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu, dającego uprawnienia operatora. Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach operatorów podnośników koszowych, instalatorów, pracowników budowlanych, firm reklamowych.

 

Zajęcia teoretyczne
Prowadzone przez osobę posiadająca wiedzę merytoryczną w zakresie obsługi.

Zajęcia praktyczne
Prowadzone są przez instruktorów posiadających stosowne kwalifikacje. Zajęcia praktyczne przeprowadzane są z wykorzystaniem urządzenia, spełniającego wszystkie wymagania dozoru technicznego.

Wymagania wobec kandydata

  • Ukończone 18 lat
  • Wykształcenie min. podstawowe

Egzamin państwowy:

Kurs operatora podestu ruchomego kończy się egzaminem kwalifikacyjnym prowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego.

Egzamin składa się z:

-Części teoretycznej, przeprowadzanej w formie pisemnej .

-Części praktycznej polegającej na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi urządzenia.

Cena

zadzwoń – cena  obejmuje  egzamin przed komisją

 

Masz pytania? Zadzwoń!
512 307 931
zadzwoń
Dołącz
do nas

CDS-LIDER
Consulting & Doradztwo & Szkolenia

ul. Niegolewskich 11A
64-320 Buk

NIP: 788-134-01-70

Dane do przelewu: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia Małgorzata Szlązak, ul. Powstańców Wlkp. 30, 64-320 Buk, nr konta: 66 1020 4144 0000 6202 0058 7154